Nama Lengkap

Armensyah Lubis

Jurusan

Ekonomi Islam

Jenjang

S1

Nama Kampus

UIN SUSKA RIAU

Alamat Kampus

Pekanbaru, Riau

Minat dan bakat

Ekonomi Islam, Perbankan syariah

Tentang

-