Nama Lengkap

Catharina Tri Widyastuti

Jurusan

Biologi

Jenjang

S1

Nama Kampus

Universitas Gadjah Mada

Alamat Kampus

Yogyakarta, Indonesia

Minat dan bakat

Teknik Kultur Jaringan Tumbuhan; Biologi

Tentang

-