Nama Lengkap

Esra Freswita Ambarita

Jurusan

Komunikasi

Jenjang

S1

Nama Kampus

President University

Alamat Kampus

Cikarang, Indonesia

Minat dan bakat

Komunikasi Jurnalistik

Tentang

-